สถาบันที่จัดคอร์สในสหราชอาณาจักร

เป็นที่รู้โดยทั่วกันว่าการมีทักษะภาษาอังกฤษมีส่วนช่วยให้ก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีพัฒนาการทางการศึกษา และสร้างความตระหนักรู้ระหว่างวัฒนธรรม การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะแค่ 1 เดือนหรือ 6 เดือน นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทั้ง 4 (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ

พันธมิตรของ AIBC Thailand  ซึ่งเป็นผู้จัดคอร์สการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร มีประสบการณ์มากมาย ที่จะช่วยผู้เรียนภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมาย หลักสูตรเข้มข้นต่างๆ ที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรที่มีหลากหลายจุดประสงค์ เช่น การเตรียมตัวสอบ IELTS การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย และภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำทุกครอบครัว

ในการตัดสินใจ โดยใช้ประสบการณ์ที่เรามี ในการนำเสนอโรงเรียนที่เหมาะกับนักเรียนที่สุด ทุกๆ โรงเรียนที่เป็นพันธมิตรกับเรา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประจำ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ หรือผู้จัดคอร์สระหว่างปิดภาคเรียน ล้วนแต่เคยมีตัวแทนของ AIBC ไปเข้าเยี่ยมชม เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน ที่เท่ากับความคาดหวังของเรา

ที่อยู่สำนักงาน: 347 หมู่บ้านวิลล่านครินทร์ .สุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250

อีเมล์: info@aibcthailand.com

เบอร์โทรศัพท์ +66 2024 9054, +66 89 109 9608, +66 80 602 3888
แฟกซ์: +66 2024 9055
LINE ID: @aibcthailand